Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp Thực hiện Công văn số 10797/VP-KT ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động hóa chất […]

Chi tiết Liên hệ

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Công ty TNHH Kỹ thuật An toàn Môi trường Hòa Phát là một đơn chuyên tư vấn kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hoá chất cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng hoá chất trên khắp cả nước. Vì sao tổ chức diễn tập phướng án ứng phó sự cố […]

Chi tiết Liên hệ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ

 Điều kiện kinh doanh khí Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm: a) Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc […]

Chi tiết Liên hệ

TÀI LIỆU QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ THÔNG TƯ 40/2018/TT-BCT

Tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí Theo Thông tư 40/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương. Đối tượng áp dụng Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động dầu khí được tiến hành trên đất liền, vùng biển thuộc […]

Chi tiết Liên hệ

HUẤN LUYỆN AN TOÀN TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ THEO THÔNG TƯ 53/2018/TT-BCT

Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cơ sở kinh doanh khí; 2. Tổ chức cá nhân khác có liên quan. Điều 3. Đối tượng huấn luyện 1. Nhóm 1, bao gồm: a) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí hoặc cơ sở tiến hành hoạt động kinh doanh khí, chịu trách nhiệm quản […]

Chi tiết Liên hệ

Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất Tỉnh Quảng Ngãi

 Sáng ngày 29/6/2017, tại Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung, Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức buổi diên tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.  Về tham dự và chỉ đạo buổi diễn […]

Chi tiết Liên hệ