Dịch vụ tư vấn quản lý an toàn hóa chất

Antoanhoachat xin giới thiệu dịch vụ tư vấn quản lý an toàn hóa chất trong hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hóa chất và hoạt động của doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn quản lý an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hoá chất, LPG. Ngoài các nội dung […]

Chi tiết Liên hệ

Huấn luyện an toàn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo thông tư 37/2020/TT-BCT

Bộ Công Thương thông báo một số nội dung liên quan đến huấn luyện an toàn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo thông tư 37/2020/TT-BCT. Nội dung thông tư như sau: Tập huấn vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo Thông tư 37/2020/TT-BCT Đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian tập huấn […]

Chi tiết Liên hệ

Huấn luyện an toàn trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

Theo Nghị định 71, tùy vào từng chức vụ nắm giữ mà mỗi người hoạt động trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp có nội dung đào tạo, huấn luyện an toàn trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp khác nhau. Cụ thể: Nội dung huấn luyện đối với người quản lý bao […]

Chi tiết Liên hệ

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 44/2016/NĐ-CP trong huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Đối tượng tại Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định thành các nhóm sau đây: Nhóm 1: […]

Chi tiết Liên hệ
huấn luyện an toàn hoá chất

Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính Phủ. Huấn luyện hoá chất là một công tác quan trọng trong quá trình hoạt động và làm việc của những cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực hoá chất. Hãy cũng Hoà Phát tìm hiểu các quy định liên quan dưới bài […]

Chi tiết Liên hệ

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Sự cố hoá chất là một nguồn nguy cơ mất an toàn, gây nguy hiểm đến những người làm việc ở nơi cơ sở xảy ra sự cố cũng như đối với môi trường xung quanh. Hiện nay, nhà nước ta có những quy định dảnh riêng cho các cơ sở trong lĩnh vực hoá […]

Chi tiết Liên hệ

Huấn luyện an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí theo thông tư 53/2018/TT-BCT

Khí đóng vai trò quan trọng và cần thiết trong lĩnh vực công nghiệp. Tuy nhiên, đi đôi với vai trò không thể phủ nhận trong  đời sống của con người, là những nguy cơ về mất an toàn, gây cháy nổ gây nguy hiểm đến những người làm việc trực tiếp và những người […]

Chi tiết Liên hệ