Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất TP. Đà Nẵng năm 2017

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 Người đăng tin: Administrator Ngày đăng tin: 20/09/2017 Lượt xem: 226 Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng […]

Chi tiết Liên hệ

HỌP BAN CHỈ ĐẠO DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT BẾN TRE NĂM 2019

HPConsutant là đơn vị tư vấn kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hoá chất tỉnh Bến Tre năm 2019.

Chi tiết Liên hệ

Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp Thực hiện Công văn số 10797/VP-KT ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động hóa chất […]

Chi tiết Liên hệ

Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất Tỉnh Quảng Ngãi

 Sáng ngày 29/6/2017, tại Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung, Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức buổi diên tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.  Về tham dự và chỉ đạo buổi diễn […]

Chi tiết Liên hệ