GIẤY PHÉP/GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOÁ CHẤT

Kinh doanh hóa chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện căn cứ theo phụ lục 4 Luật Đầu tư năm 2015. Vì vậy khi cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực hóa chất phải đăng ký kinh doanh và đề nghị Sở Công thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính Phủ.

 

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 

  • Sở Công Thương có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
  • Bộ Công Thương cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp.

Một số điều kiện cần thiết khi xin phép kinh doanh hóa chất như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc Biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;

Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Điều kiện kỹ thuật:

  • Bản giải trình nhu cầu kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh;
  • Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ bản kinh doanh hóa chất nguy hiểm;
  • Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động, an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 32/2017/TT-BCT;
  • Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;
  • Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định và được cấp chung một Giấy phép;
  • Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

Điều kiện đối với người kinh doanh:

  • Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 32/2017/TT-BCT gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;
  • Bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; Chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở kinh doanh hóa chất;

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng nhân sự theo quy định.

Để được tư vấn thêm Anh/Chị vui lòng liên hệ ANTOANHOACHAT.VN theo thông tin sau:

Điện thoại: 0938353369 (Mr. Phong) – Email: phongle@antoanhoachat.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *