Nước mưa có sạch không? Hoá chất vĩnh cửu PFAS trong ngước vượt ngưỡng an toàn

Nước mưa có sạch không? Hoá chất vĩnh cửu PFAS trong ngước vượt ngưỡng an toàn Việc sử dụng nước mưa là một thói quen từ lâu của người dân ở nhiều khu vực. Trong những năm trở lại đây, các khu công nghiệp được xây dựng, nhà máy xí nghiệp phát triển, vấn nạn […]

Chi tiết Liên hệ