Kinh doanh gas

Kinh doanh gas và những thủ tục cần phải biết

Kinh doanh gas và những thủ tục cần phải biết Kinh doanh gas hay kinh doanh khí là một ngành không mới nhưng đầy tiềm năng dành cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ hay đại lý. Tuy nhiên, đây là loại hình kinh doanh có điều kiện, trước khi bắt đầu kinh doanh cần […]

Chi tiết Liên hệ
Gas được sử dụng trong sinh hoạt

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ

 Điều kiện kinh doanh khí Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm: a) Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc […]

Chi tiết Liên hệ