GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP

Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp Điều kiện kinh doanh tiền chất công nghiệp Tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền chất công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ, trong quá trình hoạt động kinh doanh phải đảm […]

Chi tiết Liên hệ