TÀI LIỆU QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ THÔNG TƯ 40/2018/TT-BCT

Tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí Theo Thông tư 40/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương. Đối tượng áp dụng Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động dầu khí được tiến hành trên đất liền, vùng biển thuộc […]

Chi tiết Liên hệ