Nghị định 17/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh

Nghị định 17/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Nghị định 17/2020/NĐ-CP
Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 17/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/02/2020
Ngày có hiệu lực 22/03/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Chương I: Lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

 1. Gạch đầu dòng thứ 7 điểm b khoản 2 điều 2 được sửa đổi như sau:
  – “Ô tô chuyên dùng, ô tô chuyên chở người chuyên dùng, ô tô chở hàng chuyên dùng, ô tô chở hàng loại khác theo định nghĩa tại TCVN 6211: Phương tiện giao thông đường bộ – Kiểu – Thuật ngữ và định nghĩa; TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ – Ô tô – Phân loại theo mục đích sử dụng.”

  1. Điểm a khoản 2 điều 6 được sửa đổi như sau:
   – “a) Ô tô chưa qua sử dụng nhập khẩu
   – Ô tô chưa qua sử dụng nhập khẩu được quản lý chất lượng theo phương thức sau:
   + Đối với ô tô nhập khẩu được sản xuất từ nước áp dụng phương thức chứng nhận theo kiểu loại thì cơ quan quản lý chất lượng đánh giá kiểu loại trên cơ sở kết quả kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với mẫu đại diện và kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất;
   +  Đối với ô tô nhập khẩu được sản xuất từ nước áp dụng phương thức quản lý tự chứng nhận thì cơ quan quản lý chất lượng đánh giá kiểu loại trên cơ sở kết quả kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với mẫu đại diện và thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường.
   – Tần suất đánh giá kiểu loại tối đa là 36 tháng.”

Tải file dưới đây để xem đầy đủ thông tin nghị định: