Nghị định 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 17/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/02/2020
Ngày có hiệu lực 22/03/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định