Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 30 tháng 11 năm 2010;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ;
Chính phủ ban hành Nghị định về nhãn hàng hóa.
Nội dung nghị định 43/2017/NĐ-CP như sau:

Nội dung nghị định 43/2017/NĐ-CP

về nhãn hàng hóa
Số ký hiệu 43/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 14/04/2017
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/06/2017
Nguồn thu thập công báo Ngày đăng công báo
Ngành Khoa học và công nghệ Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu.
  2. Những hàng hóa sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này:
    a) Bất động sản;
    b) Hàng hóa tạm nhập tái xuất; hàng hóa tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm sau đó tái xuất; hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển khẩu; hàng hóa trung chuyển;
    c) Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; tài sản di chuyển;
    d) Hàng hóa bị tịch thu bán đấu giá;

Tải file dưới đây để xem đầy đủ thông tin nghị định: