Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Số hiệu: 44/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động cho người sử dụng lao động, người lao động và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

1. Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Nghị định số 44 năm 2016 quy định điều kiện được cấp Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như sau:

+ Được thành lập theo quy định, được phép cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

+ Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

+ Có đủ tài liệu kỹ thuật về từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định.

+ Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng kiểm định.

+ Có người phụ trách kỹ thuật tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật và 03 năm trực tiếp kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Bên cạnh đó, Nghị định 44/NĐ-CP hướng dẫn hồ sơ để cấp GCN gồm: Đơn đề nghị cấp GCN; bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp; danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định; danh mục tài liệu kỹ thuật; tài liệu về kiểm định viên và người phụ trách.

Ngoài ra, Nghị định 44 còn hướng dẫn thủ tục, thẩm quyền gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ kiểm định viên.

2. Hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Theo đó, Nghị định 44/2016 chia các đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thành các nhóm và quy định mức thời gian huấn luyện lần đầu tối thiểu như sau:

– Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động với tổng thời gian huấn luyện ít nhất 16 giờ;

– Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động với tổng thời gian huấn luyện an toàn lao động ít nhất 48 giờ;

– Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ với tổng thời gian huấn luyện ít nhất 24 giờ;

– Người làm công tác y tế: ít nhất 56 giờ;

– An toàn, vệ sinh viên: ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;

– Người lao động không thuộc các trường hợp trên với tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ.

Ngoài ra, tại Mục này, Nghị định 44 năm 2016 còn hướng dẫn tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn, và Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động; tổ chức việc huấn luyện ATVSLĐ.

3. Hoạt động quan trắc môi trường lao động

Nghị định 44 đưa ra các quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục công bố đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động.

Theo đó, tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động phải có các điều kiện sau: Là đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ quan trắc môi trường lao động; có đủ nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động; có cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất và năng lực bảo đảm yêu cầu tối thiểu theo quy định.

Nghị định số 44 còn quy định nguyên tắc, căn cứ, quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động.

Nghị định 44/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2016.