Nghị định số 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Luật Hóa Chất

Nghị định số 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Số ký hiệu 82/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 18-10-2022
Ngày có hiệu lực 22-12-2022
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Lê Văn Thành
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
Tài liệu đính kèm