Thông tư 41/2011/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng

Thông tư 41/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng

Nội dung thông tư 41/2011/TT-BCT

Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng
Số ký hiệu 41/2011/TT-BCT Ngày ban hành 16/12/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/02/2012
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Than, khoáng sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần

Chương 1. Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, áp dụng đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Khí dầu mỏ hóa lỏng là hỗn hợp chủ yếu của Propane (công thức hóa học: C3H8) và butane (công thức hóa học: C4H10) có nguồn gốc từ dầu mỏ, tên tiếng Anh: Liquiefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG).
  2. Trạm nạp LPG vào chai là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng nạp LPG vào chai chứa để bán cho khách hàng.
  3. Trạm nạp LPG vào ô tô là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng nạp trực tiếp LPG vào ô tô làm nhiên liệu sử dụng cho động cơ.
  4. Trạm cấp LPG là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để cấp khí LPG từ bồn chứa cố định hoặc hệ thống dàn chai chứa LPG trực tiếp qua đường ống dẫn khí LPG đến khách hàng.
  5. Cửa hàng LPG là cửa hàng bán LPG và cửa hàng chuyên kinh doanh LPG.

Tải file dưới đây để xem đầy đủ thông tin nghị định: