Thông tư 66/2014/TT-BCA Hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật phòng cháy và chữa cháy bổ sung

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Số ký hiệu 66/2014/TT-BCA Ngày ban hành 16/12/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 06/02/2015
Nguồn thu thập Công báo số 145+146/2015 Ngày đăng công báo 23/01/2015
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
  • Phòng cháy, chữa cháy
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công an Bộ trưởng Đại tướng Trần Đại Quang
Phạm vi
  • Toàn quốc