Thông tư số 17/2022/TT-BCT của Bộ Công thương về Luật Hóa Chất

Thông tư số 17/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Số ký hiệu 17/2022/TT-BCT
Ngày ban hành 27-10-2022
Ngày có hiệu lực 22-12-2022
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Nguyễn Sinh Nhật Tân
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
Tài liệu đính kèm