Nghị định 25/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền vào ngày 7 tháng 3 năm 2019

Nội dung nghị định 25/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Số ký hiệu 25/2019/NĐ-CP Ngày ban hành 07/03/2019
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 22/04/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền như sau:

 1. Sửa đổi khoản 2 và bổ sung các khoản 9, 10, 11, 12 Điều 2 như sau:
  a) Sửa đổi khoản 2 như sau
  “2. Công trình khí trên đất liền bao gồm: Công trình xuất nhập, xử lý, chế biến, vận chuyển, tồn chứa, phân phối khí và các sản phẩm khí (bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), các loại khí được tách ra trong quá trình xử lý, chế biến dầu mỏ hay khí dầu mỏ và các sản phẩm khác).”
  b) Bổ sung các khoản 9, 10, 11, 12 như sau:
  “9. Mức rủi ro: là khả năng xảy ra tử vong cá nhân do rủi ro trong các hoạt động dầu khí hoặc công trình gây ra.
  10. Mức rủi ro chấp nhận được: Là mức độ rủi ro cho phép đối với con người.
  11. Đối tượng được bảo vệ là các đối tượng xung quanh chịu rủi ro do các hoạt động, công trình dầu khí gây ra, bao gồm:
  a) Trường học, nhà trẻ, bệnh viện, thư viện và các công trình công cộng.
  b) Nhà ở, trừ tòa nhà phục vụ điều hành sản xuất trong công trình dầu khí.
  c) Các công trình văn hóa.
  d) Đối tượng được bảo vệ khác quy định tại các bảng trong phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Tải file dưới đây để xem đầy đủ thông tin nghị định: