Nghị định 38/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
Số ký hiệu 38/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 06/05/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/07/2014
Nguồn thu thập Công báo số 509+510, năm 2014 Ngày đăng công báo 20/05/2014
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần