Thông tư 48/2020/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất nguy hiểm

Thông tư 48/2020/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất nguy hiểm.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 48/2020/TT-BCT
Ngày ban hành 21/12/2020
Ngày có hiệu lực 01/01/2022
Người ký Trần Tuấn Anh
Trích yếu Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Phân loại Thông tư