Nghị định số 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Theo quy định tại danh mục IV: có 60 tiền chất. Trong đó Bộ Công Thương quản lý 39 tiền chất gồm 21 chất tiền chất thuộc các tiền chất (IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma tuý, AVB: gồm 18 chất thuộc các tiền chất là hoá chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma tuý trong đó có Tartaric acid bổ sung 02 mã thông tin CAS 87-69-4; 133-37-9)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Theo quy định, có 4 Danh mục chất ma túy và tiền chất
Ban hành kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ – CP là 4 danh mục chất ma túy và tiền chất, cụ thể:

  • Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội. Việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.
  • Danh mục II: Các chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Danh mục III: Các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Danh mục IV: Các tiền chất (IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy; IVB: Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy).

Bộ trưởng Bộ Công an, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Bộ Công Thương có trách nhiệm quản lý các hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp

Theo quy định tại Danh mục IV: có 60 tiền chất trong đó Bộ Công Thương quản lý 39 tiền chất gồm 21 chất tiền chất thuộc Các tiền chất

  • IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy
  • IVB: gồm 18 chất  thuộc Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy

Trong đó có Tartaric acid bổ sung mới 02 Mã thông tin CAS 87-69-4; 133-37-9).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý các thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc thú y theo quy định tại Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Khi phát hiện chất mới chưa có trong các danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành. Kèm theo Nghị định này liên quan đến mục đích bất hợp pháp hoặc theo quy định tại 03 Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy. Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan xem xét, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung và công bố các danh mục đó.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2022. Thay thế Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ. Sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành. Kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

>>>Chi tiết xem Tại đây

Nguồn: cuchoachat.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *