GIẤY PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT HẠN CHẾ

Kinh doanh hóa chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, căn cứ theo phụ lục 4 Luật Đầu tư năm 2015. Vì vậy khi các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hóa chất phải thực hiện xin giấy phép hay giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Cục Hoá Chất (Bộ Công Thương) hay tại Sở Công thương theo quy định của Luật Hóa chất và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 09 tháng 10 năm 2017 và Nghị định 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 10 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Giấy phép sản xuất, kinh doanh hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế

Cục Hóa chất là cơ quan thực hiện Cấp (cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh) Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp theo Quyết định số 2544/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Yêu cầu chung đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

 1. Đảm bảo yêu cầu đối với  nhà xưởng, kho chứa theo Điều 4 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
 2. Đảm bảo yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì theo Điều 5 Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
 3. Đảm bảo yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất theo Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

 1. Chất có trong Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp được ban hành tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
 2. Hỗn hợp chất chứa các chất có trong Phụ lục II kèm theo Nghị định 82/2022/NĐ-CP được phân loại theo quy định tại Điều 23 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ thuộc ít nhất một trong các nhóm phân loại sau đây:

a) Độc cấp tính (theo các đường tiếp xúc khác nhau) cấp 1;

b) Tác nhân gây ung thư cấp 1A, 1B;

c) Độc tính sinh sản cấp 1A, 1B;

d) Đột biến tế bào mầm cấp 1A, 1B.

Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

 1. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
 2. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
 3. Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng.
 4. Tổ chức, cá nhân chỉ được sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép và có trách nhiệm duy trì đủ điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 15 Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng đủ điều kiện sẽ bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật hóa chất.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01d quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ;
 2. Các giấy tờ quy định từ điểm b đến điểm i khoản 1 Điều 10 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ;
 3. Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01d quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ;
 2. Các giấy tờ quy định từ điểm b đến điểm k khoản 2 Điều 10 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ;
 3. Bản giải trình kế hoạch kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy phép.

Antoanhoachat.vn chuyên tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp xin Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế

Chúng tôi vừa chia sẽ một số nội dung liên quan đến các điều kiện và thực hiện xin Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ Công Thương – Cục Hoá Chất cấp.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm các nội dung khác liên quan đến các thủ tục xin cấp giấy phép của hoạt động hoá chất tại trang Antoanhoachat.vn

Cám ơn, và chúc các bạn thành công./.

Để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tại Antoanhoachat.vn Anh/Chị vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0938353369 (Mr. Phong) – Email: phongle@antoanhoachat.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *