Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Thực hiện Công văn số 10797/VP-KT ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố, ngày 05 tháng 12 năm 2019, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý an toàn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh dành cho các cơ quan quản lý nhà nước liên quan như Công an thành phố, Cục Hải quan Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ủy ban nhân dân 24 quận/huyện và Ủy ban nhân dân các phường/xã trực thuộc,…

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực hóa chất ngành công nghiệp như Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất,…qua đó tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện quy định pháp luật lĩnh vực hóa chất đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố; đồng thời hướng dẫn cách thức triển khai, chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý về hóa chất trên địa bàn thành phố, nguyên tắc phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực hóa chất.

Tài liệu Hội nghị đính kèm:

Nguồn: http://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *