Tập huấn lần 1 cho Công ty CP Cao su Tây Ninh

Thực hiện kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hoá chất năm 2019 tỉnh Tây Ninh. Công ty CP Cao su Tây Ninh được chọn là đơn vị đăng cai diễn tập ứng phó sự cố hoá chất năm 2019.

Công tác tập huấn cho lực lượng ứng phó sự cố hoá chất của Công ty Cổ phần cao su Tây Ninh

Triển khai nội dung kịch bản chi tiết cho toàn thể lực lượng của Công ty CP Cao su Tây Ninh

Tập kết lực lượng phân công nhiệm vụ của từng đội nhóm tham gia ứng phó sự cố hoá chất tại hiện trường xảy ra sự cố hoá chất

Tập kết lực lượng phân công nhiệm vụ của từng đội nhóm tham gia ứng phó sự cố hoá chất tại hiện trường xảy ra sự cố hoá chất.