Thông báo về việc thực hiện chế độ báo cáo hóa chất hàng năm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO HÓA CHẤT HÀNG NĂM

Thời gian và hình thức thực hiện báo cáo hoá chất hàng năm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm diễn ra trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, theo Mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này gửi Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tiến hành hoạt động hóa chất để tổng hợp, quản lý, đồng thời gửi Cục Hóa chất;

Tuy nhiên, Sau đó Thông tư 17/2022/TT-BCT ra đời bổ sung, sửa đổi quy định về việc báo cáo hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp như sau:

– Thời hạn gửi báo cáo hoá chất: trước ngày 15 tháng 02 hàng năm (quy định trước  đó là ngày 15 tháng 01 hàng năm);
– Hình thức gửi báo cáo: thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia theo địa chỉ https:chemicaldata.gov.vn/cms.xc, đây là kênh cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định quản lý hóa chất cũng như xây dựng các kề hoạch kiêm soát sự cổ, rủi ro, nguy hiểm của hóa chất đến môi trường đồng thời là nơi tiếp nhận báo cáo hoạt động hằng năm. 

– Mẫu báo cáo: Mẫu số 05a quy định tại phụ lục 5 Thông tư 32/2017/TT-BCT ;

– Ngoài ra tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất vẫn thực hiện báo cáo đột xuất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất hoặc chấm dứt hoạt động hóa chất đến địa điểm nhận báo cáo định kỳ như quy định cũ;

>>> XEM THÊM: Các hóa chất phải báo cáo theo Thông tư 32/2017/TT-BCT

Nội dung báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất hàng năm

Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất hàng năm của tổ chức, cá nhân gồm các nội dung được quy định tại khoản 2 điều 36 của nghị định 113/2017/NĐ-CP như sau:

a) Thông tin chung về tổ chức, cá nhân;

b) Khai báo hóa chất sản xuất gồm danh sách hóa chất sản xuất là hóa chất phải khai báo theo từng địa điểm sản xuất;

c) Tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; hóa chất phải khai báo và các loại hóa chất khác;

d) Tình hình thực hiện quy định huấn luyện an toàn hóa chất;

đ) Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; tình hình an toàn hóa chất;

e) Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn cụ thể mẫu báo cáo theo quy định tại khoản này.

Báo cáo hoạt động hoá chất của doanh nghiệp
Báo cáo hoạt động hoá chất của doanh nghiệp hàng năm

Xử phạt nếu vi phạm nội dung báo cáo hàng năm

Các tổ chức, cá nhân vi phạm nội dung báo cáo bị xử lý theo điều 28 của nghị định 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo đầy đủ các nội dung về tình hình hoạt động hóa chất theo quy định đối với tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đúng về tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất của đơn vị mình.

Đối với Vi phạm quy định về chế độ báo cáo hoá chất hàng năm

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chế độ báo cáo hàng năm theo quy định hoặc chế độ báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra, khi chấm dứt hoạt động hóa chất hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó các mức phạt tiền trên được áp dụng cho hành vi phạm hành chính của cá nhân thực hiện. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo khoản 2 điều 4 nghị định 71/2019/NĐ-CP -Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Antoanhoachat.vn chuyên tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp về an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Chúng tôi vừa chia sẻ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện báo cáo hoá chất hàng năm cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm các nội dung khác liên quan đến các thủ tục xin cấp giấy phép của hoạt động hoá chất khác tại trang Antoanhoachat.vn

Cám ơn, và chúc các bạn thành công./.